Pro své klienty nabízíme zpracování:

ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ
Ing. arch. Hana Kálalová

STAVEBNÍ PROJEKTY na PC - Auto CAD LT
Ing. Luboš Vaniš, Ing. Iva Kálalová, Ing. Michael Podzimek

Dis. Michal Kosík, Dis. Michal Kolář

PROJEKTY TZB - VODA - KANALIZACE - VĚTRÁNÍ na PC
Ing. Luboš Vaniš, Ing. Iva Kálalová, Josef Kofroň

POŽÁRNÍ ZPRÁVY
Ing. Michael Podzimek

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ
Ing. Luboš Vaniš, Ing. Iva Kálalová

MĚŘENÍ RADONU PRO REKONSTRUKCE A NOVOSTAVBY
Ing. Petr Kareš - RADONEXPRES s.r.o.

AUTORSKÉ DOZORY ,TECHNICKÉ DOZORY INVESTORA
Ing. Luboš Vaniš, Dis. Michal Kosík, Dis. Michal Kolář

VIZUALIZACE

Dis. Michal Kolář

SUBDODÁVKOU ZAJIŠŤUJEME

PROJEKTY ELEKTRO INSTALACE

PROJEKTY VYTÁPĚNÍ

ENERGETICKÉ PRŮKAZY

ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB

 

Součástí projektových dokumentací je zajištění všech potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení.
 

     © 2009 projekt                                                                                                                   Jiráskova 836, 399 01 Milevsko

Webmaster Lukáš Hejl  hejl6@seznam.cz